Termeni si Conditii
Ultima actualizare: Marti, 04 Martie 2014 | 12:40

UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

Institutul de Asigurari si Pensii isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

1. Utilizarea websiteului ectranz.ro
Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.
(i) Websiteul http://www.ectranz.ro, denumit in continuare in acest document “ectranz.ro”, este un produs al Institutului de Asigurari si Pensii.Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin Institutului de Asigurari si Pensii, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.
(ii) Echipa ectranz.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil. Ectranz.ro nu este responsabil pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de membrii inregistrati.
(iii) Institutul de Asigurari si Pensii si ectranz.ro nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al websiteului foloseste informatiile prezentate in acest website. ectranz.ro si Institutul de Asigurari si Pensii nu isi asuma raspunderea pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect ca urmare a folosirii informatiilor si serviciilor furnizate de ectranz.ro.
 (iv) Fiecare utilizator al ectranz.ro este de acord ca, la cererea Institutului de Asigurari si Pensii, sa exonereze de raspundere ectranz.ro si Institutul de Asigurari si Pensii pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

2. Proprietatea intelectuala
Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca ectranz.ro si toate serviciile oferite prin intermediul ectranz.ro au fost dezvoltate, compilate, pregatite, selectate si aranjate de catre Institutul de Asigurari si Pensii si alte persoane prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial de efort, timp si bani si ca ele constituie proprietatea intelectuala a Institutul de Asigurari si Pensii si a altor persoane (dupa caz).
Continutul si designul ectranz.ro, precum si orice alt material avand legatura cu ectranz.ro trimis prin e-mail sau furnizat in orice alta modalitate (ghiduri, articole, design si orice alte materiale) apartin Institutului de Asigurari si Pensii si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, este interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si designului ectranz.ro fara a detine o permisiune scrisa prealabila in acest sens  din partea Institutului de Asigurari si Pensii

3. Utilizarea continutului www.ectranz.ro
Este interzisa utilizarea ectranz.ro si a serviciilor oferite  prin intermediul ectranz.ro in modalitati sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale in vigoare sau prevederilor prezentului document.
Este interzisa copierea, reproducerea, publicarea, afisarea materialelor continute in acest website fara acordul scris al Institutului de Asigurari si Pensii. Totusi, puteti face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere. Nu le puteti folosi insa pentru scopuri comerciale, acestea fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale

4. Protectia datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Institutul de Asigurari si Pensii va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Ca urmare a optiunii dumneavoastra, ne furnizati unele date personale ale dumneavoastra pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciul oferit de catre Institutul de Asigurari si Pensii si ectranz.ro. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate doar in scopul declarat.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare completarii documentatiei proiectului. Refuzul dvs. determina imposibilitatea participarii ca beneficiar al serviciilor ectranz.ro.

5. Regulament concurs ECTRANZ
In cadrul proiectului ECTRANZ lansat de Institutul de Asigurari si Pensii, in perioada de implementare se vor acorda 15 premii celor mai buni studenti practicanti in valoare de 2200 lei fiecare.
La concurs poate participa orice student care indeplineste urmatoarele conditii:

  • Este  inmatriculat in anul II sau III din ciclul de licenta la data de 1 ianuarie 2012,
  • Este student in cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti , al Universitatii Romano-Americane sau al Universitatii Hyperion
  • Este inscris pe websiteul ectranz.ro
  • A desfasurat si finalizat un stagiu de practica prin intermediul proiectului ECTRANZ.

Comisia de concurs va stabili rezultatele prin calcularea punctajului final, obtinut de studenti, rezultat ca medie aritmetica a punctajelor:

  • acordat de tutorele din cadrul proiectului in fisa de evaluare a stagiului de practica
  • acordat de cadrul didactic titular de disciplina la colocviul disciplinei Practica de Specialitate din planul de invatamant.

Pe baza punctajului se va stabili ierarhia participantilor si se vor declara castigatori la finalul lunii iunie 2012, acestia fiind anuntati pe websiteul ectranz.ro. In cazul unui punctaj egal, departajarea studentilor se face prin aplicarea in cascada a urmatoarelor criterii de departajare:

  • numarul de zile de prezenta in cadrul stagiului
  • media de absolvire a sem. I al anului universitar 2012/2013

Ulterior, implementarii, in fiecare an universitar, Institutul de Asigurari si Pensii va oferi 5 premii in valoare totala de 2500 lei, constand in materiale de specialitate, participari la workshopuri sau cursuri de instruire primilor 5 studenti, stabiliti in baza metodologiei aplicata in perioada de implementare a proiectului.


Orice alta situatie neprecizata aici necesita consultarea si acordul prealabil al Institutului de Asigurari si Pensii.
Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.