Activităţile eligibile ale proiectului ECTRANZ si rezultate anticipate

Activităţile eligibile

Activitatea 1. Stabilirea parteneriatelor pentru desfăsurarea stagiilor de pregătire practică pentru studenti
A1.1 Identificarea organizaţiilor care vor avea rolul de parteneri de practică si facilitarea implicarii acestora in proiect
A1.2 Negocierea condiţiilor de desfăsurare a stagiilor de practica si de evaluare a rezultatelor obţinute de studenţi
A1.3 Încheierea convenţiilor de practică
A1.4 Organizarea si desfasurarea conferintei de presa de lansare a proiectului

Activitatea 2. Dezvoltarea si implementarea unei campanii de promovare privind beneficiile participarii la stagii de pregatire practica
A2.1 Crearea si operationalizarea unui portal web de informare si monitorizare cu privire la stagiile de practica
A2.2 Realizarea campaniei de promovare a beneficiilor pe care le ofera stagiile de practica in procesul de tranzitie de la statutul de student la cel de angajat
A2.3 Organizarea unei serii de 3 seminarii privind  parteneriatul dintre universitati si industria asigurarilor si a pensiilor private in organizarea stagiilor de practica pentru studenti

Activitatea 3. Pregătirea şi desfasurarea cursului de formare pentru tutori
A3.1  Selectia a 15 persoane din cadrul organizatiilor din industria asigurarilor si pensiilor private in vederea formarii ca tutori
A3.2 Achizitionarea de consumabile necesare pentru materialele suport ale tutorilor si pentru desfasurarea cursului de formare
A3.3 Pregatirea materialelor suport specifice pentru formarea tutorilor
A3.4 Organizarea şi desfasurarea cursului de formare a tutorilor

Activitatea 4. Organizarea si desfasurarea stagiilor de pregătire practică pentru studenţii din anii II si III
A4.1 Desemnarea celor 7 supervizori de practica si repartizarea studentilor în grupe de practică;
A4.2 Achizitionarea de consumabile necesare pentru materialele suport ale practicantilor si pentru desfasurarea stagiilor de practica;
A4.3 Elaborarea, tipărirea, multiplicarea si distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor
A4.4 Desfasurarea şi monitorizarea stagiilor de pregatire practica;
A4.5 Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti în cadrul stagiilor de pregătire practică si premierea participantilor performanti

Activitatea 5. Diseminarea rezultatelor stagiilor de practică
A5.1 Analiza privind desfăşurarea stagiilor de practică si a rezultatelor acestora, pe baza feedback-ului grupului ţintă si al tutorilor de practica; Elaborarea, publicarea si distribuirea Ghidului de bune practici privind parteneriatul dintre universitati si mediul de afaceri in facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa  
A5.2 Organizarea unui seminar in vederea realizarii schimbului de bune practici intre universitatile partenere, precum si intre acestea si alte universitati interesate
A5.3 Organizarea si desfasurarea conferintei de presa de finalizare a proiectului

Activitati transversale
A.6 Efectuarea achizitiilor necesare pentru  implementarea proiectului (consumabile, echipamente si servicii informatice, servicii de audit, expertiza financiar contabila, servicii de  editare si tiparire de materiale publicitare si de organizare evenimente)

 

Rezultate anticipate

Activitatea 1
Output 1.1 – 30 de companii identificate ca potentiali parteneri de practica
Output 1.2 – 20 de rapoarte de negociere elaborate
Output 1.3 – 15 conventii de practica incheiate
Output 1.4 - o conferinta de presa de lansare a proiectului desfasurata

Activitatea 2
Output 2.1  - un portal web de informare si monitorizare realizat
Output 2.2 -  o campanie de promovare a beneficiilor pe care le ofera stagiile de practica, realizata
Output 2.3 – 3 seminarii privind  parteneriatul pentru practica, desfasurate

Activitatea 3
Output 3.1 – un raport privind selectia a 15 tutori, realizat
Output 3.2 - materialele consumabile achizitionate
Output 3.3 – 15 seturi de materiale suport de curs pentru formare tutori, realizate
Output 3.4 – 15 certificate de absolvire a cursului de tutori emise si distribuite

Activitatea 4
Output 4.1 – 7 supervizori de practica alesi si desemnati; 150 de studenti identificati si distribuiti in cca. 15 grupe de practica
Output 4.2 – materialele consumabile achizitionate
Output 4.3 - 150 de seturi de materiale suport pentru învătarea la locul de muncă elaborate, tipăririte, multiplicate si distribuite
Output 4.4 – cca. 15 grupe respectiv module de practica incarcate si monitorizate in portalul web
Output 4.5 – 150 de rapoarte de practica elaborate si 15 premii acordate

Activitatea 5
Output 5.1 – 15 rapoarte  privind stagiile de practica, realizate
Output 5.2 - Ghidul de bune practici privind parteneriatul dintre universitati si mediul de afaceri in facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata active, elaborat, tiparit si distribuit in 1000 de exemplare  
Output 5.3 - o conferinta de presa de finalizare a proiectului desfasurata

Activitatea 6
Output 6 – contractele de achizitii incheiate pentru: realizarea aplicatiei informatice aferenta portalului web, echipamente, servicii informatice, servicii de audit financiar, servicii de expertiza financiar contabila, organizare evenimente, servicii de editare si tiparire de materiale publicitare si de informare, consumabile.

Activitatea 7
Output 7 – 4 rapoarte trimestriale privind implementarea proiectului din punct de vedere tehnic si financiar, realizate.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!
Login / Inregistrare
Linkuri utile
Institutul de Studii Financiare www.isfin.ro Academia de Studii Economice www.ase.ro Universitatea Romano-Americana www.rau.ro FEAA, Universitatea Dunarea de Jos, Galati www.feaa.ugal.ro/ UNSAR www.unsar.ro Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro Universitatea Artifex www.artifex.org.ro/