Universitatea Romano-Americana

Universitatea Româno-Americană a luat ființă în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american și european, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Este printre primele universități înființate în România după anul 1990, ca o necesitate a dezvoltării învățământului privat, și mai ales a competiției în domeniul economic și juridic.

Din anul universitar 2005 – 2006, universitatea și-a reformat oferta educațională în conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare pe trei cicluri: licență (3 ani), masterat (2 ani) și doctorat (3 ani). În structura universității sunt 6 facultăți, dintre care 5 facultăți cu profil economic și 1 cu profil juridic.

În Universitatea Româno-Americană, Programul de Cercetare Științifică are la bază o gândire nouă, menită să relanseze cercetare științifică competițională prin: cercetare competițională, pe bază de contracte naționale și internaționale; participarea la spațiul comun de cercetare (European Research Area); cercetare la comandă pentru mediul de afaceri.
 

Contact:

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!
Login / Inregistrare
Linkuri utile
Institutul de Studii Financiare www.isfin.ro Academia de Studii Economice www.ase.ro Universitatea Romano-Americana www.rau.ro FEAA, Universitatea Dunarea de Jos, Galati www.feaa.ugal.ro/ UNSAR www.unsar.ro Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro Universitatea Artifex www.artifex.org.ro/