UNIVERSITATEA ARTIFEX

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.

2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență (Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor) și opt programe de studii universitare de master (Finanţe, Bănci şi Pieţe de Capital, Management Financiar – Bancar şi de Asigurări, Managementul Sistemului Informaţional Financiar – Contabil, Management Organizaţional, Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Marketing Strategic, Marketing şi Comunicare în Afaceri, Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii), toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare.

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti cultivă valorile ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, ale ştiinţelor economice în special, precum şi cele juridice şi administrative. În baza nivelului de competenţă, a responsabilităţii pe care le are faţă de societatea românească, Universitatea „ARTIFEX” îşi asumă misiunea: de a forma şi perfecţiona resurse umane calificate, specialişti cu studii superioare pentru domeniile activităţilor economice şi sociale, de a promova spiritul gândirii libere, critice, al înnoirii cunoştinţelor și de a dezvolta programe privind activitatea antreprenorială.

Absolvenţii Universităţii sunt competitivi cu absolvenţii învăţământului superior de stat în specializările respective, putând ocupa posturi în oricare sector sau domeniu de activitate. Din cei peste 12.400 de absolvenţi ai Universităţii, peste 90% sunt licenţiaţi. Majoritatea absolvenţilor lucrează în specializarea absolvită, fie în întreprinderi mici şi mijlocii, fie în alte categorii de entități economice.

Contact:

București, Strada Economu Cezărescu nr. 47, sector 6

Telefon: 021.316.61.67, 021.316.61.68, 021.316.61.69

Fax: 021.316.61.69

Website: www.artifex.org.ro

E-mail: secretariat.artifex@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/universitateaartifex/

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!
Login / Inregistrare
Linkuri utile
Institutul de Studii Financiare www.isfin.ro Academia de Studii Economice www.ase.ro Universitatea Romano-Americana www.rau.ro FEAA, Universitatea Dunarea de Jos, Galati www.feaa.ugal.ro/ UNSAR www.unsar.ro Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro Universitatea Artifex www.artifex.org.ro/