FMI , Universitatea Bucureşti

În facultate se dezvoltă tradiţional programe în 2 domenii importante ale ştiinţelor: Matematică şi Informatică (în toate cele trei cicluri – licenţă, master şi doctorat), domenii în care facultatea a fost clasată în prima categorie valorică A (la evaluarea naţională din 2011) – fiind singura facultate de profil din ţară în această situaţie. În ultimii ani funcţionează cu deosebit succes şi un program de licenţă de Tehnologia informaţiei (acreditat de ARACIS).

 

În cadrul domeniului Matematică, punem la dispoziţia studenţilor 3 programe de licenţă – matematică, matematică-informatică şi matematici aplicate. Absolvenţii noştri (programele de licenţă) îşi continuă în proporţie de 90% pregătirea urmând cursurile masterelor din facultate (cca. 80-85%) sau ale masterlor oferite de alte instituţii prestigioase de învăţământ superior (din ţară sau din străinătate). La rândul lor cca. 15% dintre absolvenţii de mastere continuă pregătirea în cele două şcoli doctorale din facultate sau în străinătate (adesea urmare a multiplelor convenţii semnate cu instituţii prestigioase din Europa sau SUA).

 

Ceea ce-i identifică pe absolvenţii facultăţii în lumea exterioară (fără a considera calităţile naturale – aptitudini, talent etc.), sunt calităţile obţinute în procesul educaţional din cadrul facultăţii: profunzime în gândire, capacitatea de a discuta şi înţelege problemele puse în lumea reală, puterea de a se adapta unor noi situaţii şi provocări la care pot fi supuşi în contextul cerinţelor concrete ale unui loc de muncă de factură ne-academică, precum şi calităţi general umane: seriozitate, profesionalism şi responsabilitate.

 

 

 

Contact:

  • Tel/fax: +40 21 314 28 63;
  • Email  fmi.unibuc.ro;
  • WEB: www.fmi.unibuc.ro

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!
Login / Inregistrare
Linkuri utile
Institutul de Studii Financiare www.isfin.ro Academia de Studii Economice www.ase.ro Universitatea Romano-Americana www.rau.ro FEAA, Universitatea Dunarea de Jos, Galati www.feaa.ugal.ro/ UNSAR www.unsar.ro Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro Universitatea Artifex www.artifex.org.ro/