Academia de Studii Economice

Academia de Studii Economice din Bucureşti are ca activitate de bază promovarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice în domeniul economic prin oferirea unui spectru larg de cursuri universitare creative şi provocatoare care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice. În cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti funcţionează 109 colective de cercetare cu activitate permanentă, care îşi consolidează tematica abordată.

In prezent, institutia partener deruleaza programe de studii universitare pentru un numar de peste 11 domenii de licenta si 71 de specializari de masterat. Programele de studii universitare implementate sunt acreditate ARACIS, solicitantul fiind evaluat ca avand grad ridicat de incredere.

Institutia partener organizeaza de asemenea, programe de studii universitare de doctorat in domeniile stiinte economice si stiinte juridice. Institutia partener dispune de experienta relevanta in implementarea proiectelor finantate din fonduri publice nationale si europene.

În august 2010, institutia partener avea in implementare, ca partener sau solicitant, 18 proiecte finantate din fonduri structurale (cu un buget aferente institutiei de peste 100 milioane lei), dintre care 3 proiecte strategice finantate din POSDRU destinate facilitarii stagiilor de practica pentru studentii inmatriculati in ciclul de licenta si masterat in domenii economice (cu un buget aferente institutiei de peste 10 milioane lei).

Contact:

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!
Login / Inregistrare
Linkuri utile
Institutul de Studii Financiare www.isfin.ro Academia de Studii Economice www.ase.ro Universitatea Romano-Americana www.rau.ro FEAA, Universitatea Dunarea de Jos, Galati www.feaa.ugal.ro/ UNSAR www.unsar.ro Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro Universitatea Artifex www.artifex.org.ro/